Hydrofiber® -Teknologia

Hydrofiber® -Teknologia Toiminnassa

 

Hydrofiber® -Teknologian Arvo

Home

 

Hydrofiber®-teknologia tuotteet

AQUACEL®–sidoksen näyttö

Logo Aquacel

Avoterveydenhuollossa tehty tutkimus

12 viikkoa kestäneessä säärihaavatutkimuksessa, missä käytettiin haavanhoidon seurantalomakkeita, havaittiin, että AQUACEL®–sidos erosi merkittävästi alginaattisidoksista, kun tarkasteltiin sidosten käyttöaikaa ja kustannustehokkuutta.1

12 viikkoa kestänyt, 131 säärihaavapotilasta käsittävä, avoin, prospektiivinen, kontrolloitu, monikeskustutkimus.

AQUACEL® -sidos verrattuna alginaattisidokseen:

 • Pidempi käyttöaika 3,63 päivää vs. 3,27 päivää (p<0,001)
 • Alhaisemmat hoitokustannukset jokaista 10 %:n
  haava-alueen pienentymää kohti.
  80,15 £ vs. 104,92 £
 • Helppokäyttöisyys sai arvosanan 'Erinomainen' 76 % vs. 55 % (p=0,03)
 • Sidoksen poistaminen sai arvosanan 'Erinomainen' 51 % vs. 24 % (p=0,006)
 • Ei kipua sidosta poistettaessa 82 % vs. 62 % (p<0,001)
 • Vähemmän kiinnitarttumista haavaan ja vähemmän sidosjäämiä haavassa kuin alginaattisidosta käytettäessä 38 % vs. 74 % (p<0,001)
 • arvosana 'Erinomainen' arvioitaessa sidoksen eritteen sitomiskykyä 44 % vs. 20 % (p=0,002)
 • Keskimääräinen haava-alueen pieneneminen 516,86 mm2 verrattuna 347,30 mm:iin2 potilailla, joita hoidettiin alginaattisidoksella (p=0,48)
 • Parantuneista potilaista AQUACEL®-sidosta käyttäneet potilaat paranivat keskimäärin 14 päivää nopeammin kuin alginaattisidosta käyttäneet (p=0,053)

Tämän tutkimuksen rahoittaja oli ConvaTec Inc.

* Kustannusvertailut perustuvat Englannin kustannustietoihin vuodelta 2001. Kustannustiedot eivät ehkä ole täysin verrattavissaeri aikoina ja eri markkinoilla. Ole tästä syystä varovainen johtopäätöksiä tehdessä.

Avoterveydenhuollossa tehty tutkimus

4 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa, missä käytettiin haavanhoiodn seurantalomaketta, AQUACEL® -sidoksella hoidetuista potilaista 75 %:lla haava parani joko kokonaan tai huomattavasti. Lisäksi potilailla esiintyi vähemmän kipua sidoksen ollessa paikoillaan ja sidosta poistettaessa sekä sidosvaihtokerrat harvenivat verrattuna potilaisiin, joita oli aikaisemmin hoidettu muilla sidoksilla.2

4 viikkoa kestäneessä monikeskustutkimuksessa, jossa oli 1805 potilasta verrattiin AQUACEL® -sidosta (peitettynä DuoDERM® Extra Thin -sidoksella, harsolla tai ei millään) aikaisempiin sidoskäytäntöihin, jotka olivat harso- (44 %), hydrokolloidi- (20 %) ja alginaattisidokset, polyuretaanivaahtolevyt sekä muut sidokset (36 %)


AQUACEL® -sidoksella saadut tulokset lähtötilanteeseen verrattuna olivat seuraavanlaisia:

 • Lähtötilanne4 viikon hoidon jälkeen
 • Keskimääräinen haava-alue 31cm78,3 % parani tai tila koheni merkittävästi
 • < 80 % kohtuullisesti runsaasti erittäviä haavoja, joista 39,6 %:ssa esiintyi maseraatiotaMaseraatio väheni 12 %:iin
 • 5 sidosvaihtoa viikossa3,9 sidosvaihtoa ensimmäisen viikon jälkeen väheni keskimäärin 2,9:ään. 58 % oli sitä mieltä, että sidosvaihdot olivat helpompia
 • 53 % koki kipua sidosvaihdon yhteydessä ennen tutkimuksen alkua11,4 % koki kipua sidosvaihdon yhteydessä
 • 44,5 %:lla oli kipua itse haavassa viikolla 112,7 % oli kipua itse haavassa
 • 38,6 % havaitsi hajua haavassa.12,4 % havaitsi hajua haavassa

Kirurgiset haavat

AQUACEL® ja Tegaderm™ -sidoksia yhdessä käyttäneillä potilailla, joille oli tehty ortopedinen leikkaus, oli 5,8 kertaa suurempi todennäköisyys, että haava parani ilman komplikaatioita verrattuna Cutiplast™ -haavasiteellä hoidettuihin potilaisiin. (p<0,00001)3

Prospektiivisessa, satunnaistetussa, hallitussa kokeessa 183 potilaalla, joille oli tehty lonkan tai polven tekonivelleikkaus tai murtuneen reisiluun kaulan leikkaus, verrattiin AQUACEL® ja Tegaderm™ -sidosyhdistelmää Cutiplast™-haavasiteeseen.

 • AQUACEL® -sidoksella hoidetuilla potilailla haavojen paranemimen ilman komplikaatioita oli 5,8 kertaa todennäköisempää(p<0,00001)
 • AQUACEL® -sidoksella hoidetuilla potilailla esiintyi merkittävästi vähemmän kipua(p<0,001)
 • AQUACEL® -sidoksella hoidetuilla potilailla oli merkittävästi vähemmän sidosvaihtoja(p0,03)

* Päätös sidoksen vaihtamisesta perustui ortopedisen osaston hoitohenkilökunnan kliiniseen arvioon, joten jotkut sidokset on saatettu vaihtaa liian aikaisin tai liian myöhään.

Tutkimusta ei tehty sokkona hoitajille, koska käytetyt sidokset näyttävät hyvin erilaisilta.

Kirurgiset haavat

Jubilee-menetelmä on erittäin tehokas, kustannuksia säästävä post-operatiivinen sidontamenetelmä sitoa lonkan tai polven tekonivelleikkaushaava.4

 

Prospektiivisessa, satunnaistetussa tutkimuksessa, jossa oli 428 potilasta ja joille suoritettiin elektiivinen lonkan (THA) tai polven tekonivelleikkaus(TKA)verrattiin Jubilee-menetelmää (AQUACEL® -sidos ja DuoDERM® Extra thin -peittosidos), vakiomenetelmään* (AQUACEL® -sidos peitettynä Mepore™-sidoksella)


* Vakiomenetelmä on sidosmenetelmä, jota Jubilee-sairaala käyttää


Potilailla, joita hoidettiin Jubilee-menetelmällä, esiintyi merkittävästi vähemmän rakkuloita, vähemmän viivästyneitä kotiutuksia, harvempia sidoksen vaihtokertoja ja vähemmän leikkaushaavan infektioita. Lisäksi hoito oli kustannustehokkaampaa verrattuna potilaisiin, joita hoidettiin Mepore™:lla peitetyllä AQUACEL® -sidoksella.

 • vähemmän leikkaushaavan infektioita 0,8 % vs. 3,2 % (p=0,03)
 • vähemmän rakkuloita 1,6 % vs. 18,3 % (p=0,0001)
 • vähemmän viivästyneitä kotiuttamisia 1,2 % vs. 4,8 % (p=0,02)
 • pidempi sidoksen käyttöaika 3,7 päivää vs.2,3 päivää (p<0,001)
 • harvemmat sidosvaihdot 1,5 % vs. 3,2 % (p=0,0001)
 • vähemmän komplikaatioita 7. päivänä 97 % ei komplikaatioita vs. 78 % (p<0,0001)
 • Alhaisemmat kokonaiskustannukset*45,83 £ vs. £113.63

* Kustannusvertailut perustuvat Englannin kustannustietoihin vuodelta 2001. Kustannustiedot eivät ehkä ole täysin verrattavissaeri aikoina ja eri markkinoilla. Ole tästä syystä varovainen johtopäätöksiä tehdessä.

 

 1. Harding KG, Price P, Robinson B, Thomas S, Hofman D. Cost and dressing evaluation of Hydrofiber and alginate dressings in the management of community-based patients with chronic leg ulceration.Wounds. 2001;13(6):229-236.
 2. Collado GF, Moran SMJ, Garcia RMJ. Care for cutaneous lesions by combining hydrofiber and extra fine hydrocolloid dressings. A multi-centric study. Rev ROL Enf. 2002;25(2):130.
 3. Ravenscroft MJ, Harker J, Buch KA. A prospective, randomised, controlled trial comparing wound dressings used in hip and knee surgery Aquacel and Tegaderm versus Cutiplast. Ann R Coll Surg Engl. 2006;88:18-22.
 4. Dillon JM, Clarke JV, Emmerson S, Kinninmonth AWG. The Jubilee method: A modern dressing design which reduces complications and is cost effective following total hip and knee athroplasty. Poster presented at: American Academy of Orthopaedic Surgeons; 14-17 February 2007, San Diego, USA.